Category: อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนการพัฒนาของมนุษย์ เพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการนวัตกรรมที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบสนองความจำเป็นและความต้องการของคน โพรลิฟิค กรุ๊ป มีความภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นซัพพลายเออร์ที่ดีในการจัดหาอุปกรณ์และชิ้นส่วนอะไหล่สำหรับเตาอบ/เตาหลอมห้องทดลอง ซึ่งถูกใช้ในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้งาน เช่น การอบแห้ง การทำความร้อน การบ่ม การเผาเป็นเถ้า และการชุบแข็งที่ต้องการความแม่นยำสำหรับการวิจัย อุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์ และการประกันคุณภาพได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นพร้อมกับความทันสมัยที่เพิ่มขึ้น การใช้งานที่กว้างขวางของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับการทดสอบในห้องปฏิบัติการของอาหารและเครื่องดื่ม ยา และการใช้งานอื่นๆ จะได้รับประโยชน์ผ่านเครื่องมือที่ดีสำหรับการผลิตและการทดสอบ

ดังนั้นด้วยความสัมพันธ์และการประสานงานที่ดีกับพันธมิตรธุรกิจซึ่งเป็นตัวเลือกแรกสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น Nabertherm เราภูมิใจที่จะจัดหา: