บริการหลังงานขาย

เราเป็นตัวแทนจำหน่าย IPSEN, Gasden Ro, Katsura Seiki และ Nabertherm อย่างเป็นทางการ เรามีทีมวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ PES สามารถให้บริการหลังการขายครบวงจร รวมถึงบริการและบำรุงรักษาเตาอุตสาหกรรมทุกประเภทและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากผู้ผลิตทุกราย เรายังมีทีมที่ปรึกษาที่มีความรู้ที่สามารถให้คำแนะนำที่จำเป็นเกี่ยวกับเตาอุตสาหกรรมของคุณได้

PES เราทำงานเป็นโปรเจ๊กต์อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสำเร็จโดยปราศจากข้อผิดพลาด

IPSEN

Nabertherm GMBH

Tokyo Gasden Ro

IPSEN

IPSEN’s Turnkey Project for Atmospheric Furnace
After Sales Service for Vacuum and Atmosphere Furnaces