PSB โซลูชั่น เพื่อพัฒนางานอุตสาหกรรม

PSB : Prothermal Solution Business

โซลูชั่น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอุตสาหกรรม

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ของ PSB และมีประสบการณ์ด้านการจัดหาและการจำหน่ายวัตถุดิบคุณภาพสูง พร้อมนวัตกรรมและการปรับปรุงเครื่องจักร รวมถึงการพัฒนาและการปรับปรุงวิธีการให้ทำงาน การพัฒนาบุคคลที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากธุรกิจด้านฮีตเตอร์ และให้ความตระหนักเรื่องการประหยัดพลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ธุรกิจที่เน้นโซลูชั่นเป็นศูนย์กลางจะมุ่งความสำคัญไปที่การปรับปรุงกำลังการผลิต และประสิทธิภาพในการทำงาน

” Maximize your Profitability though PSB”

ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่บังคับโดยแรงกดดันเรื่องกำไรและการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้า ประสิทธิภาพการผลิตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ PSB สามารถช่วยคุณปรับปรุงกระบวนการผลิต ออกแบบอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และมั่นใจได้ถึงการส่งมอบตรงเวลา

กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นมีผลต่อรายได้ที่เพิ่มขึ้นและโอกาสในการขยายธุรกิจที่เพิ่มขึ้นตามมา ทำให้มีงานเพิ่มขึ้น หรือการเพิ่มแรงงานหรือการจัดซื้ออุปกรณ์ใหม่

โซลูชั่นของเรา :

 • เพิ่มกำลังการผลิตของเครื่องจักร

อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถกำหนดเวลาได้เที่ยงตรงมากขึ้น สิ่งนี้เป็นการช่วยลดต้นทุน และลดระยะเวลาเตรียมการ ซึ่งทำได้ลูกค้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นการใช้กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นด้วย PSB นำเอาการพัฒนาเทคนิคมาใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีเพื่อทำให้กระบวนการผลิตของคุณทำงานได้ดีที่สุด

 • ลดปริมาณของเสีย

การพัฒนากำลังการผลิตยังขึ้นอยู่กับปริมาณของเสีย การเกิดเศษวัสดุ ของที่ล้าสมัย การสิ้นเปลืองแรงงาน ฯลฯ โซลูชั่นที่หลากหลายของเรา เช่น Internet of Things, โค้ทติ้ง, ฟลักซ์ทำความสะอาดน้ำอลูมิเนียม, กรณีศึกษา ฯลฯ ถูกนำมาใช้เพื่อลดความสิ้นเปลืองของทรัพยากรและเศษวัสดุ เพิ่มผลผลิตของคุณให้ได้มากที่สุดและลดของเสียของคุณให้เหลือน้อยที่สุด

 • พัฒนาทักษะของผู้ปฏิบัติงาน

การพัฒนากำลังการผลิตที่แท้จริงสามารถทำได้โดยคนทำงานด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง และการฝึกอบรมที่ถูกต้อง และสามารถทำได้โดยเทคโนโลยีที่ถูกต้องเพื่อการตัดสินใจที่ดีกว่า

 • พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

การพัฒนาอย่างต่อเนื่องสำหรับสภาพแวดล้อมการผลิตและสำนักงานที่มีการปรับเป็นมาตรฐานมากขึ้น และช่วยรักษากระบวนการทำงานให้ยั่งยืน

This image has an empty alt attribute; its file name is shutterstock_1357494770_30_1_50.jpg
 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต

เทคโนโลยีใหม่ที่ให้บริการตามความต้องการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากระบวนการผลิต

เรารับฟังปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และการผลิตของลูกค้า เราช่วยคุณในการแก้ไขปัญหาด้วยความคุ้มค่าและประสิทธิภาพ

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โซลูชั่นของเรามาพร้อมกับการออกแบบ การผลิต การควบคุมคุณภาพ และช่วยให้คุณสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพและการผลิตที่ขั้นตอนต่างๆ ของกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โซลูชั่นของเราช่วยแก้ปัญหา เช่น การแก้ปัญหาคอขวดการผลิต การลดเศษวัสดุ การลดค่าไฟฟ้าการทำความร้อน และช่วยประหยัดเงินเทียบกับเวลาการใช้งาน เราทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องจักรของคุณสามารถปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ และได้ผลผลิตมากขึ้น

โซลูชั่นของเรา :

 • การประหยัดพลังงาน

การทำความร้อนที่มีความประสิทธิภาพ ให้ผลกำไรได้อย่างคุ้มค่าสำหรับคุณและสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงานหมายถึงค่าไฟฟ้าที่ลดลงและคุณจะมีเงินเหลือมากขึ้น

 • ความสามารถในการทำกำไรเพิ่มขึ้น

หลังจากใช้โซลูชั่น เพื่อแก้ไขปัญหาตามที่กำหนดเป้าหมายไว้ ซึ่งป้องกันการหยุดทำงาน พร้อมกับการลดปริมาณของเสีย การสิ้นเปลืองพลังงาน ธุรกิจของคุณจะได้รับประโยชน์จากต้นทุนการดำเนินงานที่ลดลงและผลกำไรที่สูงขึ้นในท้ายที่สุด

 • ต้นทุนการเปลี่ยนทดแทนที่ลดลง

การใช้เทคโนโลยีเป็นหนึ่งในการป้องกันความล้มเหลวได้ดีที่สุด โซลูชั่นของเราสามารถตรวจสอบการทำงานที่สำคัญในอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะนำไปสู่ความเสียหาย อุปกรณ์เพียงไม่กี่ตัวหยุดทำงาน ช่วยให้ลดต้นทุน ลดโอกาสการหยุดทำงานของระบบที่ไม่ได้วางแผนไว้และธุรกิจที่ดีขึ้น

 • การเติบโตทางเศรษฐศาสตร์และความก้าวหน้าทางสังคม

ผลผลิตที่สูงขึ้นจะช่วยลดค่าใช้จ่ายต่อชิ้นซึ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ในราคาที่ถูกกว่า ราคาต้นทุนที่ถูกลง และความต้องการของผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันจะช่วยเพิ่มผลกำไรขององค์กรของคุณ

PSB มีความมุ่งมั่นเพื่อจะอยู่แนวหน้าของความทันสมัยด้านเทคโนโลยี การหาวิธีการเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาวิธีการใหม่และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์ในการใช้งานและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เราสามารถให้บริการแก่คุณเพื่อการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพผ่านการแก้ปัญหาของเรา

โซลูชั่นของเราจะเปลี่ยนผ่านการดำเนินงานของคุณ ช่วยให้คุณสามารถได้รับประโยชน์จากโอกาสที่ได้จากข้อเสนออุตสาหกรรม 4.0 โซลูชั่นนี้สามารถช่วยให้ด้วยการกำหนดเวลา การควบคุม และการเฝ้าตรวจสอบตามเงื่อนไขของอุปกรณ์ในสายการผลิต เพื่อช่วยให้คุณวิเคราะห์ข้อมูล การลดค่าใช้จ่าย และความเสี่ยง พร้อมกับการช่วยเร่งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการส่งมอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีกว่า

โซลูชั่นของเรา :

 • วัสดุขั้นสูง

การเน้นความสำคัญไปที่วัสดุเป็นการช่วยเหลืออุตสาหกรรมที่ทันสมัยในปัจจุบันสำหรับวัสดุขั้นสูงโดยการพัฒนา การแจกจ่าย และการผลิตวัสดุส่วนประกอบที่มีความแข็งแรงเชิงกลสูง การนำความร้อน อายุการใช้งานที่ยาวนาน น้ำหนักเบา และข้อเสนอการประหยัดสำหรับธุรกิจ การผลิตเพิ่มขึ้น และต้นทุนการดำเนินงานโดยรวมที่ลดลง

 • เทคโนโลยีขั้นสูง

ให้ประสิทธิภาพการทำงานและเทคโนโลยีการจัด Thermal ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดพร้อมกับโซลูชั่นที่ตรงกับความต้องการพิเศษ

 • วิธีการขั้นสูง

งานที่ดำเนินการในโครงการใหม่ ผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการทำงานจะยังคงสามารถแข่งขันได้ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาความต้องการ Thermal

 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

การคาดการณ์ประสิทธิภาพ Thermal สำหรับแต่ละโครงการ ในขณะที่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยการติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมและอุปกรณ์สำรอง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการดำเนินงานโครงการ

โพรลิฟิค กรุ๊ป เป็นหนึ่งในซัพพลายเออร์ผลิตภัณฑ์สเตนเลสเกรดสูง สายพาน เบ้าหลอมโลหะ หลอดฮีตเตอร์ และอุปกรณ์เสริมที่ใช้ในการใช้งานที่อุณหภูมิสุงมาก

เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจร เราขอเสนอธุรกิจซื้อเศษวัสดุ ตอนนี้เราเป็นผู้ซื้อเศษวัสดุมืออาชีพที่ให้ราคาในตลาดที่เป็นธรรม โดยการจับมือกับพันธมิตรธุรกิจของเรา ที่สามารถให้คุณบริการทั้งหมดและเอกสารตามที่หน่วยงานราชการต้องการ

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png

เรามีข้อเสนอให้คุณ…ธุรกิจซื้อเศษวัสดุ

References

Energy Saving Solution

C/C Composites for Brazing


Our business solutions focus