Category: อุตสาหกรรมการเผาซินเทอร์

การเผาซินเทอร์จะถูกนำมาใช้เมื่อกระบวนการช่วยลดความเป็นรูพรุน และยกระดับคุณสมบัติบางอย่างเช่น ความแข็งแรง ความนำไฟฟ้า ความมัวและการนำความร้อน แต่ถึงกระนั้นก็ตามในกรณีอื่นๆ ก็อาจจะมีการใช้ประโยชน์เพื่อเพิ่มความแข็งแรง แต่ยังมีความสามารถในการดูดซึมก๊าซเหมือนกับในตัวกรองและสารเร่งปฏิกิริยา ส่วนใหญ่แล้ว (แต่ไม่ใช่ทั้งหมด) โลหะส่วนใหญ่ที่สามารถซินเทอร์ได้ กระบวนการเช่นนี้ใช้เพื่อทำให้โลหะบริสุทธิ์ในสุญญากาศ ซึ่งอาจจะมีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนที่ผิว การซินเทอร์ภายใต้แรงดันบรรยากาศจำเป็นที่ต้องการใช้ก๊าซป้องกัน ซึ่งบ่อยครั้งจะเป็นก๊าซดูดซับความร้อน การซินเทอร์ (พร้อมกับการซ่อมแก้ไขภายหลัง) สามารถที่จะทำให้ได้คุณสมบัติของวัสดุที่ยอดเยี่ยม การเปลี่ยนแปลงค่าความหนาแน่น ความเป็นอัลลอย หรือการอบชุบที่ความร้อนสามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะเฉพาะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ

โพรลิฟิค กรุ๊ป ยังจัดหาให้กับลูกค้าบางรายในส่วนของบรอนซ์ที่ผ่านการซินเทอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ใช้กันเป็นวัสดุตัวรองรับ เนื่องจากความเป็นรูพรุนจะยินยอมให้สารหล่อลื่นไหลผ่านได้หรือยังคงถูกกักเก็บไว้ในตัว ทองแดงซินเทอร์อาจจะมีการใช้เป็นโครงสร้างไส้ตะเกียงในโครงสร้างท่อความร้อนบางชนิด ซึ่งความเป็นรูพรุนจะยินยอมให้ของเหลวเคลื่อนที่ผ่านวัสดุที่มีรูพรุนผ่านการทำงานผ่านรูขนาดเล็ก

บรอนซ์ซินเทอร์และเหล็กสเตนเลสถูกใช้เป็นวัสดุกรองในการใช้งานต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ความทนต่ออุณหภูมิสูง ขณะเดียวกันก็ยังคงมีความสามารถในการฟื้นสภาพตัวกรอง ตัวอย่างเช่น ชิ้นส่วนสเตนเลสซินเทอร์ถูกใช้สำหรับการกรองไอน้ำในอาหารและเภสัชกรรม และบรอนซ์ซินเทอร์ในระบบไอดรอลิกส์ของเครื่องบิน

ด้วยการใช้งานกระบวนการซินเทอร์ที่หลากหลาย เรายังจัดหาอุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับกระบวนการซินเทอร์ เช่น