โพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (PES)

บริษัท โพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (PES)

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2555 โพรลิฟิค กรุ๊ป ได้ขยายธุรกิจออกเป็น 2 บริษัท ซึ่งก็คือ บริษัท โพรลิฟิค ฮีทติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PHI) และ บริษัท โพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (PES) เพื่อให้บริการลูกค้าได้ครบวงจรมากขึ้น โดย PHI ให้บริการออกแบบ การผลิต การค้า และการให้บริการฮีตเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำความร้อน ขณะที่ PES บริการออกแบบและการผลิต การซ่อม/การบริการเตาหลอมและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

โพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (PES)
“Heart of Furnace”

 • ก่อตั้งเมื่อ : 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 • งานบริการ :
  • การซ่อมและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (การยกเครื่องใหม่ การติดตั้ง ฯลฯ)
  • การผลิต (เตาหลอมภายในบริษัท และเตาหลอมอื่นๆ)
  • บริการหลังการขาย (IPSEN และ Nabertherm)
  • การปรับปรุงอุปกรณ์เก่าโดยติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ (Prothermal Business Solution)
  • บริการอื่นๆ

RANGE OF SERVICES