โพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (PES)

ประวัติ บริษัท โพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (PES)

 

วันที่ 12 ธันวาคม 2555 โพรลิฟิค กรุ๊ป ได้ขยายออกเป็น 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทโพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (PES) เพิ่มเติมนอกเหนือจากบริษัท โพรลิฟิค ฮีทติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PHI) เพื่อให้บริการลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง PHI เน้นไปที่การออกแบบ การผลิต การค้า และการให้บริการฮีทเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำความร้อน ขณะที่ PES เน้นไปที่การออกแบบและการผลิต การซ่อม/การบริการเตาหลอมและบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลที่ได้คือ โพรลิฟิค กรุ๊ป มีผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจรสำหรับอุตสาหกรรมการทำความร้อนและเตาหลอมที่ขยายเพิ่มเติม

Prolific Engineering and โพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส (PES) “Heart of Furnace”

 • ก่อตั้งเมื่อ: 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 • สายงานธุรกิจ :
  • การซ่อมและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (การยกเครื่องใหม่ การติดตั้ง ฯลฯ)
  • การผลิต (เตาหลอมภายในบริษัทและเตาหลอมอื่นๆ)
  • บริการหลังการขาย (IPSEN และ Nabertherm)
  • การปรับปรุงอุปกรณ์เก่าโดยติดตั้งอุปกรณ์ใหม่ (Prothermal Business Solution)
  • บริการอื่นๆ

RANGE OF SERVICES