ฮีทเตอร์นวัตกรรม PHI Kerfa

up to 1200 °C (Kerfa)

 

 

 

โพรลิฟิค กรุ๊ป ประสานความร่วมมือกับ Kerfa® เพื่อให้บริการอุตสาหกรรมเตาหลอมอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ด้วยโซลูชั่นระบบนวัตกรรมที่ครบวงจร

โพรลิฟิค กรุ๊ป ประสานความร่วมมือกับ Kerfa® จากเยอรมัน เพื่อให้บริการอุตสาหกรรมเตาหลอมอุตสาหกรรมและเครื่องใช้ด้วยโซลูชั่นระบบนวัตกรรมที่ครบวงจรสำหรับไส้ความร้อนและฮีทเตอร์ ในฐานะที่เป็นบริษัทเยอรมันที่รู้จักกันดี Kerfa® ผลิตไส้ความร้อนแบบอิเล็กทริครีซิสทีฟที่มีประสิทธิภาพและอายุการใช้งานที่ยาวนาน เช่นเดียวกับการทำความร้อนที่มีประสิทธิภาพ และระบบฉนวนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ประกอบด้วยเส้นใยเซรามิกที่สร้างขึ้นจากระบบสุญญากาศหรือเส้นใยชีวภาพ
– ระบบทำความร้อนแบบอิเล็กตริครีซิสทีฟ Kerfa® ที่ให้ค่าความหนาแน่นกำลังที่สูง
– ความเที่ยงตรงของอุณหภูมิที่สูง
– ประสิทธิภาพสูงเนื่องจากระยะห่างจากลวดความร้อนถึงผนังเตาหลอม

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ

วัสดุเตาหลอมที่มีประสิทธิภาพพลังงานทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์มากมายในมุมมองของต้นทุนพลังงานและเวลาการผลิตที่ทำได้นานขึ้น ความพร้อมในการผลิตของโรงงานทำได้เร็วขึ้น:

 • การปรับตั้งค่าอุณหภูมิ
 • ประสิทธิภาพพลังงานสูง
 • อายุการใช้งานของระบบยาวนาน
 • ความต้องการในการบำรุงรักษาที่น้อยลง
 • ต้นทุนการเก็บรักษาน้อยลงเนื่องจากความยืดหยุ่นในการผลิตของ Kerfa

การใช้งานจริง

 • เตาหลอมอุตสาหกรรม
 • เตาหลอมห้องทดลอง
 • เตาหลอมและเตาพักน้ำโลหะสำหรับโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
 • โรงอบชุบด้วยความร้อน
 • เครื่องผลิตก๊าซป้องกัน
 • อุปกรณ์และเครื่องมือทำความร้อน

ผลิตภัณฑ์

 • ระบบฉนวน Kerfa® SAVAC® สร้างด้วยสุญญากาศสำหรับเตาหลอมจุดด้วยก๊าซ
 • ระบบฉนวน Kerfa® SAVAC® สร้างด้วยสุญญากาศสำหรับเตาหลอมทำความร้อนด้วยไฟฟ้า
 • ระบบทำความร้อนด้วยไฟฟ้า Kerfa® SAVAC® แบบฝังตัว
 • ระบบทำความร้อนด้วยไฟฟ้า Kerfa® SAVAC® แบบแขวน
 • ไส้ความร้อนพร้อมติดตั้ง Kerfa®
 • โซลูชั่นที่ปรับตามความต้องการ
 • อุปกรณ์เสริม
 • ชิ้นส่วนอะไหล่

ผลิตภัณฑ์ Kerfa® พิเศษ: ระบบทำความร้อน Meander แบบแขวนห่างจากผนังเตาหลอมโดยมีความมั่นคงของตำแหน่งที่สูง

การรับน้ำหนักของผิวมาตรฐานสำหรับระบบทำความร้อน Kerfa® Meander คือ 40 kW/m2

ประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ:
ขนาดเตาหลอมที่เล็กลง: ต้นทุนการลงทุนที่ต่ำลง:
การแขวนที่มีตำแหน่งมั่นคง: ความเสถียรภาพของกระบวนการผลิต:
ความต้องการการบำรุงรักษาที่ลดลง: ต้นทุนการทำงานที่ลดลง:

วัสดุ:

Kerfa® ใช้เป็นส่วนประกอบหลักของระบบทำความร้อนที่ใช้ลวดอิเล็กตริครีซิสทีฟซึ่งมาจากอัลลอยและระบบฉนวนแบบสุญญากาศที่สร้างขึ้นจากอะลูมิเนียม (หรืออัลคาไลเอิร์ธซิลิเกต)

ช่วงอุณหภูมิ:

ระบบฉนวน Kerfa® SAVAC®: สูงสุด 1600°C

ไส้ความร้อน Kerfa® : สูงสุด 1400°C

Prolific Group

A leader in industrial heaters and furnaces, serves Southeast Asia, including Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, and Singapore. Our expertise in design, manufacturing, and maintenance caters to diverse industries. We provide eco-friendly, energy-efficient heating solutions. Partner with us for unparalleled service and innovation. Contact us today to learn how Prolific Group can enhance your heating needs: "Our Heat is Your Improvement."

Contact Us