งานบริการเตาอุตสาหกรรม

เรามีเครื่องมือและเครื่องจักรที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล มีไว้เพื่อลดความเสี่ยงในการเสียหาย ไฟฟ้าช็อต การบาดเจ็บส่วนบุคคล และอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมของบริษัทลูกค้า นอกจากนี้ เรามุ่งมั่นที่จะส่งเสริมบริการที่น่าเชื่อถือ มีความรู้ และงานบริการเป็นมืออาชีพที่สุด งานบริการทั้งหมดเพื่อปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับเตาอุตสาหกรรมและนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีกว่าแก่ลูกค้า

PES ได้ฝึกอบรมช่างเชื่อมโลหะและวิศวกรเพื่อนำเสนอวิศวกรรมเหล็กที่ดีกว่าเพื่อความท้าทายและมุ่งมั่นบริการลูกค้าอย่างมีคุณภาพ

เปลี่ยน Seal Kits & ทดสอบการรั่วไหลแก๊สฮีเลียมของเตาสุญญากาศ

เครื่องมือและอุปกรณ์

ใบรับรอง

ความปลอดภัยในการทำงาน

ผลงานที่มีคุณภาพ / ความเชี่ยวชาญ / ความเป็นมืออาชีพ