PHI ลวดฮีตเตอร์

บริษัท โพรลิฟิค ฮีทติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (PHI) จัดจำหน่ายลวดฮีตเตอร์คุณภาพสูงในรูปแบบของลวดความร้อนแบบกลมและแบบแบน ในฐานะที่ผู้ผลิตที่มีประสบการณ์ผลิตฮีตเตอร์ความร้อนมานานกว่า 10 ปี

รายละเอียดลวดฮีตเตอร์

ลวดฮีตเตอร์ทำจากโลหะพร้อมใช้งาน อายุการใช้งานยาวนาน และผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง

ลวดฮีตเตอร์ทำจากรีซิสทีฟอัลลอย (resistive alloys) ในรูปแบบลวดกลมและลวดแบน ซึ่งมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ประกอบด้วยความต้านทานไฟฟ้า ทนต่ออุณหภูมิสูง ต้านทานการกัดกร่อน ต้านทานการเสียดสี และอื่นๆ

ในฐานะผู้ผลิตลวดฮีตเตอร์ เราออกแบบและผลิตฮีตเตอร์จากรีซิสทีฟอัลลอย (resistive alloys) อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เราเลือกใช้ความต้านทานที่เหมาะสม โดยอ้างอิงจากอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมการทำงานจริง ไม่ว่าคุณกำลังมองหาลวดฮีตเตอร์แบบกลมหรือแบน โพรลิฟิค กรุ๊ป สามารถจัดหาสิ่งที่คุณต้องการได้ เพื่อให้ตรงกับความต้องการในการใช้งานของคุณ

  • อุณหภูมิทำงานต่อเนื่องสูงสุดถึง 1400°C
  • แรงดันไฟฟ้า: 220 โวลต์/380 โวลต์
  • เวลาการทำความร้อนและการเปลี่ยนทดแทนที่รวดเร็ว
  • ช่วงอุณหภูมิที่กว้าง
  • มีการออกแบบทางวิศวกรรมที่ปรับให้เหมาะกับวัสดุทนไฟในเตา

ข้อมูลเพิ่มเติม

PHI Production – Wire & Strips

Prolific Group

A leader in industrial heaters and furnaces, serves Southeast Asia, including Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, and Singapore. Our expertise in design, manufacturing, and maintenance caters to diverse industries. We provide eco-friendly, energy-efficient heating solutions. Partner with us for unparalleled service and innovation. Contact us today to learn how Prolific Group can enhance your heating needs: "Our Heat is Your Improvement."

Contact Us