Category: อุตสาหกรรมอัญมณี

อุตสาหกรรมอัญมณีซึ่งมีตั้งแต่เหมืองโลหะ หินมีค่า และเพชร จนถึงอัญมณีพิเศษ ซึ่งได้รับความนิยมและมีความหลากหลายนับตั้งแต่โบราณมาแล้ว ตลอดทั้งอุตสาหกรรมอัญมณี มีกระบวนการจำนวนมากซึ่งใช้อุปกรณ์และเตาหลอมชนิดต่างๆ ตั้งแต่การทดสอบ การบ่ม จนถึงการทำเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เพื่อให้เข้าใจและสนับสนุนสำหรับการผลิตที่ครบทุกขั้นตอน PHI พร้อมกับพันธมิตรธุรกิจของเราได้นำเสนอชิ้นส่วนอะไหล่และเตาหลอมที่มีกำลังการผลิตเพียงพอสำหรับการบ่มหินมีค่า การขัดเกลาผิวอัญมณี และอุตสาหกรรมเพชรเทียม