Category: อุตสาหกรรมการกลาโหม และการทหาร

ในอุตสาหกรรมด้านการกลาโหมและการทหาร ความทนทานและความแข็งแรงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทนต่อแรงกระแทกและทนอุณหภูมิสูง จึงเป็นคุณสมบัติหลักสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่อันตราย อุปกรณ์เหล่านี้จำเป็นต้องใช้โลหะแข็งจํานวนมาก และการอบชุบด้วยความร้อน หนึ่งในข้อกําหนดทางทหารคือ tolerance ที่แน่นหนาสําหรับชิ้นส่วนต่างๆ และความสามารถในการทนต่อสภาวะที่รุนแรง เช่น เตาอบอุตสาหกรรมมักถูกนํามาใช้ในระหว่างการผลิตอุปกรณ์ทางทหาร ทั้งการบ่ม การรักษาความร้อน การตกแต่ง และกระบวนการอื่น ๆ อีกมากมายในการผลิตยานพาหนะของกองทัพเครื่องบินเกียร์ กระสุน และอื่น ๆ เราร่วมกับผู้ผลิตอุปกรณ์ทําความร้อนเพื่อจัดหาอุปกรณ์ได้คุณภาพหลากหลายชนิดสําหรับเพื่อการควบคุมอุณหภูมิได้อย่างแม่นยํา
Prolific Group ยังสามารถจัดหาอุปกรณ์หลากหลายประเภทที่สามารถประยุกต์ใช้งานวัสดุดิบที่หายาก โดยการใช้งานวัสดุดิบที่หายากนี้เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้อุปกรณ์ทําความร้อนของเราเหมาะสําหรับการผลิต และการทดสอบชิ้นงานต่างๆ
สินค้าของเรามีหลากหลายขนาด และสามารถรองรับการผลิตทั้งปริมาณน้อย และปริมาณมาก อุตสาหกรรมการทหารเป็นภาคส่วนที่สําคัญที่ใช้ชิ้นส่วน และอุปกรณ์จำนวนมาก บางครั้งสิ่งเหล่านี้จะต้องได้รับการจัดเตรียมโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเล็กน้อยโดยมีระยะเวลารอคอยสินค้าสั้น ๆ