โซลูชั่นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็กของ PHI

เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการจัดหาอุปกรณ์และโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เหล็ก ซึ่งเรามีข้อเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและเหมาะสมตามความต้องการ

โซลูชั่นและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็ก

แผนกผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็กของเราจะเน้นที่เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการอุตสาหกรรมโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก :

 • การทำโลหะผสม
 • เทคโนโลยีการเคลือบ
 • วัสดุทนไฟและฉนวน
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์
 • เทคโนโลยีอุปกรณ์การวัด

“จัดหาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่เหล็กและโซลูชั่นเพื่อความเป็นเลิศ”

Prolific Group

เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านต่อไปนี้:

 • การกำจัดสิ่งเจือปนในโลหะ
 • การลดปริมาณโลหะในขี้โลหะ
 • การปรับปรุงคุณภาพโดยใช้โซเดียมและสตรอนเทียม
 • การทำให้เกรนละเอียด
 • การสกัดอะลูมิเนียม

ผลิตภัณฑ์โลหะเบา

อะลูมิเนียมเป็นโลหะที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการผลิตงานหล่อที่เบาและทนความเค้นได้สูง เนื่องจากความสามารถในการหล่อขึ้นรูปที่ดีและมวลจำเพาะที่ต่ำ ทำให้ภาคธุรกิจรถยนต์นิยมนำมาใช้งานในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากแนวโน้มที่จะเกิดการกัดกร่อนที่ต่ำ

การใช้งานทั้งหมดจำเป็นต้องใช้กรรมวิธีทางโลหะผสมโดยเฉพาะรวมถึงการทำความสะอาดโลหะ การทำให้เกรนละเอียด เช่นเดียวกับการปรับปรุงคุณสมบัติ เฉพาะกรรมวิธีจำเพาะที่ใช้กับอะลูมิเนียมหลอมเหลวเท่านั้นที่จะมีผลต่อคุณสมบัติ เช่น ความแข็งแรงสูง ค่าการยืดขยายสูง และความสามารถในการทำอะโนไดซ์ กรรมวิธีการบำบัดขี้โลหะเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากมีโอกาสที่จะประหยัดและได้โลหะกลับมาใช้ไหม่ และผนังเตาหลอมและเบ้าหลอมโลหะจำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเป็นพิเศษ

การหล่อฉีดด้วยแรงดัน

+ Hypoeutectic AlSi alloys G-AlSi8Cu3, G-AlSi10Mg, G-AlSi7Mg G-AlSi12 und G-AlZn10Si8

สำหรับการทำความสะอาดและกรรมวิธีบำบัดขี้โลหะ
ARSAL 2120
ARSAL 2125
ARSAL 2135
PROBAT-FLUSS AL 224

+ Hypereutectic AlSi alloys G-AlSi12, G-AlSi18CuNiMg, G-AlSi17CuNiMg

สำหรับการทำสะอาด
PROBAT-FLUSS AL 2126
PROBAT-FLUSS AL 3125
PROBAT-FLUSS AL 2140

สำหรับการทำให้เกรนซิลิกอนปฐมภูมิละเอียด
PROBAT-FLUSS VLP 200

การหล่อแบบต่อเนื่อง

+ Al-, AlMg, AlMgSi, AlCuMg, AlZnMg

สำหรับการทำความสะอาดและการบำบัดขี้โลหะ
ARSAL 2120
ARSAL 2125
ARSAL 2135

สำหรับการบำบัดขี้โลหะที่ไม่มีโซเดียม
PROBAT-FLUSS AL 2126
PROBAT-FLUSS AL 3125
PROBAT-FLUSS AL 2140

สำหรับการทำให้เกรนอะลูมิเนียมอัลลอยละเอียด
MIKROSAL AL T 100
MIKROSAL AL T 200

สำหรับสารช่วยถอดแบบ
CILLOLIN AL 225

การหล่อทราย

+ Hypoeutectic AlSi alloys G-AlSi8Cu3, G-AlSi10Mg, G-AlSi7Mg G-AlSi12 and G-AlZn10Si8

สำหรับการทำความสะอาด
ARSAL 2120
ARSAL 2125
PROBAT-FLUSS AL 224

สำหรับการปรับปรุงคุณสมบัติ
EUTEKTAL T201
PROBAT-FLUSS MONOTAB NS
EUTEKTAL 375

สำหรับการทำให้เกรนละเอียด
MIKROSAL AL T 100
MIKROSAL AL 350

สำหรับการปรับปรุงพฤติกรรมการป้อน
PROBAT-FLUSS BEGASER T 200
PROBAT-FLUSS LUNKERPULVER 200
PROBAT-FLUSS MIKRO 100

+ อัลลอยNear- และ hypereutectic AlSi G-AlSi12, G-AlSi18CuNiMg, G-AlSi17CuNiMg

สำหรับจุดประสงค์เพื่อการทำความสะอาดและการแยกสิ่งสกปรกบนผิวโลหะที่หลอม
PROBAT-FLUSS AL 2126
PROBAT-FLUSS AL 3125

สำหรับการทำให้เกรดซิลิกอนปฐมภูมิละเอียด
PROBAT-FLUSS VLP 200

สำหรับการปรับปรุงพฤติกรรมการป้อน
PROBAT-FLUSS BEGASER T 200
PROBAT-FLUSS LUNKERPULVER 200
PROBAT-FLUSS MIKRO 100

+ อัลลอย Low Si ; G-AlMg3, G-AlMg3Si, G-AlCu4Ti

สำหรับจุดประสงค์เพื่อการทำความสะอาดและการแยกสิ่งสกปรกบนผิวโลหะที่หลอม
PROBAT-FLUSS 2126
PROBAT-FLUSS AL 3125

สำหรับการทำให้เกรนละเอียด
MIKROSAL AL T 100
MIKROSAL AL T 200

สำหรับการปรับปรุงพฤติกรรมการป้อน
PROBAT-FLUSS LUNKERPULVER 200

การหล่อฉีดด้วยแรงโน้มถ่วง

+ Hypoeutectic AlSi alloys G-AlSi8Cu3, G-AlSi10Mg, G-AlSi7Mg G-AlSi12 and G-AlZn10Si8

สำหรับการปรับปรุงคุณสมบัติ
EUTEKTAL T201
PROBAT-FLUSS MONOTAB NS
EUTEKTAL 375

สำหรับการทำให้เกรนละเอียด
MIKROSAL AL T 100
MIKROSAL AL 350

สำหรับการปรับปรุงพฤติกรรมการป้อน
PROBAT-FLUSS BEGASER T 200
PROBAT-FLUSS LUNKERPULVER 200
PROBAT-FLUSS MIKRO 100

+อัลลอย Near- และ Hypereutectic AlSi

สำหรับการทำความสะอาด
ARSAL 2120
ARSAL 2125
PROBAT-FLUSS AL 224

สำหรับการทำความสะอาด
PROBAT-FLUSS AL 2126
PROBAT-FLUSS AL 3125

สำหรับการทำให้เกรดซิลิกอนปฐมภูมิละเอียด
PROBAT-FLUSS VLP 200

สำหรับการปรับปรุงพฤติกรรมการป้อน
PROBAT-FLUSS BEGASER T 200
PROBAT-FLUSS LUNKERPULVER 200
PROBAT-FLUSS MIKRO 100

+ อัลลอย Low Si ; G-AlMg3, G-AlMg3Si, G-AlCu4Ti

สำหรับการทำความสะอาด
PROBAT-FLUSS AL 2126
PROBAT-FLUSS AL 3125

สำหรับการปรับปรุงพฤติกรรมการป้อน
PROBAT-FLUSS LUNKERPULVER 200
PROBAT-FLUSS MIKRO 100

…ผู้ผลิตวัสดุหล่อฉีดมืออาชีพ

สำหรับการหล่อฉีดอะลูมิเนียม…

Various Type of Coating material

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเคลือบแม่พิมพ์สำหรับการหล่อฉีดอะลูมิเนียม ธุรกิจเทคโนโลยีการหล่อ การพัฒนา การผลิต และการขายวัสดุสารเคลือบ

เราจัดหาวัสดุสารเคลือบสำหรับเตาหลอมและเตาพักน้ำโลหะ กรวยป้อน กระบวย แท่งตรวจจับระดับอะลูมิเนียมเหลว เทอร์โมคับเปิล เครื่องผสมทราย ฯลฯ โดยใช้สารเคลือบตั้งต้นสำหรับป้องกันการกัดกร่อนและการเคลือบผิว สำหรับการแยกส่วนอะลูมิเนียม

เรายังจัดหาสารเคลือบที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะตามสภาพการใช้งาน แม้ว่าจะเป็นล็อตเล็กก็ตาม

การใช้งานผลิตภัณฑ์สารเคลือบสำหรับงานหล่อ:

 • วัสดุสารเคลือบแม่พิมพ์
 • เตาพักน้ำโลหะ
 • กระบวย, เบ้าหลอมโลหะ
 • สารหล่อลื่น HPDC, สารเคลือบช่วยถอดแบบ
 • พื้นที่โพรง
 • เส้นทางการไหลของโลหะเหลว
 • สารเคลือบอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ Direct SEN BOU

+วัสดุเคลือบแม่พิมพ์สำหรับ GDC และ LPDC

คุณสมบัติสารเคลือบ:

 • สำหรับแม่พิมพ์ชิ้นล่าง, การหล่อล้ออะลูมิเนียม
 • สำหรับสารเคลือบอายุการใช้งานยาวนานสำหรับการใช้งานทั่วไป

+สารเคลือบสำหรับเครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ

คุณสมบัติสารเคลือบ:

 • สำหรับการเคลือบกระบวย สำหรับใช้กับกระบวยเท (เหล็กหล่อและเซรามิก) และยอดเยี่ยมสำหรับการป้องกันการเกาะติดของอะลูมิเนียม
 • สำหรับเครื่องมือทุกชนิดที่ใช้ในการหล่ออะลูมิเนียม เช่น แท่งผสม ท่อป้องกัน กระบวยเท กระบวยตักขี้โลหะ ตาข่ายปรับการไหล ตัวกรองตาข่าย เพื่อป้องกันการกัดกร่อน

MOREX- Crucible

เราจัดหาเบ้าหลอมโลหะสำหรับเตาหลอมและเตาพักน้ำโลหะสำหรับอุตสาหกรรมการหล่อ เรายังให้บริการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการซ่อม เบ้าหลอมโลหะ กราไฟท์และซิลิกอนคาร์ไบด์ ท่อไพโรมิเตอร์ ท่อไล่ก๊าซ ทางเดินน้ำโลหะ ท่อขึ้น ฯลฯ

“เบ้าหลอมโลหะ SiC พันธะคาร์บอน คุณภาพยอดเยี่ยมและประสิทธิภาพคุ้มราคา”

เบ้าหลอมโลหะซิลิกอนคาร์ไบด์สำหรับเตาหลอมและเตาพักน้ำโลหะสำหรับอุตสาหกรรมการหล่อ, เบ้าโลหะซิลิกอนคาร์ไบด์, ท่อไพโรมิเตอร์, ท่อไล่ก๊าซ, ทางเดินน้ำโลหะ ฯลฯ

ลักษณะเฉพาะ

ลักษณะเฉพาะของเบ้าหลอมโลหะ MOREX:-

 • คุณภาพคงเส้นคงวาสำหรับความแข็งแรงสูงและทนต่อการแตกร้าวดีมาก
 • ความเป็นรูพรุนต่ำเพื่อการทนต่อการกัดกร่อนและการออกซิเดชั่นที่ดี
 • การนำความร้อนสูงสำหรับเวลาการหลอมเหลวต่ำและประหยัดพลังงาน

MOREX- SCN

Morex SCN High Thermal Conductivity

Morex SCN การนำความร้อนสูงและความทนต่อการกัดกร่อนสูง ท่อป้องกันเทอร์โมคับเปิลสำหรับอัลลอยเบา

ท่อก้าน SCN (ท่อขึ้น) ถูกใช้สำหรับการหล่อด้วยแรงดันต่ำและมีข้อดีหลายประการเมื่อเทียบกับท่อเหล็กแบบเดิม และปลอดจากการกัดกร่อนจากปัญหาเรื่องการปนเปื้อนกับเหล็ก ท่อก้าน SCN มีขนาด 40 และเบากว่าท่อเหล็กรูปทรงเดียวกัน

ท่อป้องกัน SCN สำหรับเทอร์โมคับเปิล มีคุณสมบัติการทนต่อการกัดกร่อนที่ดี และมีการนำความร้อนสูงสำหรับอัลลอยหลอมที่ไม่ใช่โลหะ

ท่อหลาว SCN (ท่อฟองก๊าซ) มีไว้เพื่อเพิ่มฟองก๊าซ N2 หรือ Ar ลงในอะลูมิเนียมอัลลอยเหลวเพื่อจุดประสงค์ในการไล่ก๊าซ (โดยมากจะมีไว้ไล่ก๊าซ H2) ซึ่งขาดเสียมิได้สำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์งานหล่อ

ท่อหลาว SCN สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพในระยะยาว เนื่องจากไม่เพียงแต่ใช้เพื่อไล่ฟองก๊าซออกจากตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังทำให้อะลูมิเนียมอัลลอยหลอมที่ขึ้นรูปนั้นไม่มีรูพรุน

MOREX- ALT

Morex ALT For Molten metal

“คุณสมบัติที่ยอดเยี่ยม – ALT สำหรับโลหะหลอม”

ความทนต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนพลันที่สูง

การนำความร้อนต่ำ

ความสามารถในการขึ้นรูปที่สูง

ความทนต่อการกัดกร่อนที่สูงสำหรับอะลูมิเนียมหลอมเหลว

ความสามารถในการเปียกน้ำที่ต่ำสำหรับอะลูมิเนียมหลอมเหลว

กระบวยสำหรับอะลูมิเนียมหลอมเหลว

ไททาเนตอะลูมิเนียมเซรามิก “ALT” มีคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมสำหรับกระบวยตักอะลูมิเนียมหลอมเหลว การปรับปรุงความถูกต้องในการผลิต และคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ลักษณะเฉพาะ

ลักษณะเฉพาะของ MOREX ALT:

 1. การขัดถูที่สูงของอะลูมิเนียม การใช้สารเคลือบหล่อลื่นสองเท่า
 2. คุณสมบัติฉนวนความร้อนสูง การนำความร้อนมีค่าเป็น 1/15 ของวัสดุเหล็กหล่อ
 3. ความทนทานสูง ไม่มีการกัดกร่อนแม้จะจุ่มลงในอะลูมิเนียมหลอมเหลวนาน 3 เดือน
 4. เบากว่าวัสดุเหล็กหล่อถึง 3 เท่า

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

*ตารางต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรูปทรงอื่นๆ ที่จะยอมรับรูปทรงตามที่ต้องการ

ALT คือ ไททาเนียมอะลูมิเนียมเซรามิกโดยการใช้เทคนิคดั้งเดิม TYK เพื่อควบคุมเกรน ในการทำเช่นนี้ ก็จะได้ค่าความแข็งแรงสูง การขยายตัวเนื่องจากความร้อนที่ต่ำ และการนำความร้อนต่ำ

Morex – เซรามิกฟิลเตอร์

โลหะหลอมเหลวจะก่อให้เกิดสิ่งเจือปนที่เกิดการออกซิไดซ์ เมื่อสัมผัสกับอากาศนอกเหนือจากสารฝังใน การกำจัดสารฝังในและสารเจือปนออกซิไดซ์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์นี้คือ วัสดุเซรามิกที่ป้องกันสารเจือปนออกซิไดซ์ไม่ให้เข้ามาในผลิตภัณฑ์ โครงสร้างแบบสามมิติยังช่วยป้องกันฟองอากาศที่เกิดขึ้นจากการไหลปั่นปวนในโลหะหลอมเหลวระหว่างการเท และแสดงให้เห็นผลการแก้ไขที่ดีขึ้น ช่วยเสริมให้ผลิตภัณฑ์โลหะมีคุณภาพที่เสถียรภาพ

Morex – เครื่องวิเคราะห์ไฮโดรเจน Notorp สำหรับโลหะหลอมเหลว

NOTORP เป็นเครื่องวิเคราะห์ความเข้มข้นของไฮโดรเจนซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบสำหรับการผลิตอะลูมิเนียมอัลลอยหลอมเหลว ตัวตรวจจับไฮโดรเจน/ไอน้ำของโปรตอนสำหรับเซรามิกนำความร้อนจะใช้ CaZrInO3 ถูกใช้สำหรับการวัดค่าปริมาณไฮโดรเจน/ไอน้ำบรรยากาศก๊าซอุณหภูมิสูง อะลูมิเนียมและทองแดงหลอมเหลว สำหรับการควบคุมการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง ตัวตรวจจับการแจ้งเตือนการระเบิดของไฮโดรเจน/ไอน้ำ

NOTORP HYDROGEN ANALYZER FOR MOLTEN
Vacuum Density Tester 3VT Basic

เครื่องทดสอบความหนาแน่นสุญญากาศสำหรับตัวอย่างดัชนีความหนาแน่นงานหล่อ คุณภาพที่สูงอย่างคงเส้นคงวาสำหรับโลหะหลอมเหลวสามารถเกิดขึ้นได้และอัตราของเสียก็จะลดลงอย่างเห็นได้ชัด

 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การผลิตที่เชื่อถือได้
 • ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100%

เครื่องไล่ก๊าซและทำความสะอาดและอุปกรณ์โรงงานสำหรับโรงหล่อ กรรมวิธีแบบรวมสำหรับการไล่ก๊าซและการทำความสะอาดอะลูมิเนียมเหลว

MBS 3000 สำหรับการไล่ก๊าซและการทำความสะอาดอะลูมิเนียมเหลว – จังหวะขึ้นและจังหวะลงอัตโนมัติ

We cooperate with WANFENG who provide melting, degassing, metal transfer, LPDC with automation, center drilling, auto deburring by integrated line.

WANFENG
Professional LPDC , GDC and Technology Development

O-KIRA
Actual Test

Anti-Bac 99.99%

Certification from Green Leaf Chemical Co., Ltd.

“Non-irritating and Customer Safety”

Metal Recovery Machine (MRM) is being used to reclaim metal from dross.

Able to reclaim at least 20-30% of the aluminum contained in the dross

M-MRM50
MINI MRM

Model: M-MRM50

Type: Mobile

Dimension: W850 x L1380 x H1210 mm

Dross loading capacity: Max. 50 kg

Power supply: 220/380V

Motor: 1HP 3Phase 4P50Hz IP55

Gas supply: LPG

M-MRM7
MINI MRM

Model: M-MRM7

Dimension: W550 x L1150 x H960 mm

Dross loading capacity: Max. 7 kg

Power supply: 220/380V

Motor: 1HP 3Phase 4P50Hz IP55

Gas supply: LPG

Mini MRM Set
 • Mini MRM (1 Unit)
 • Ingot trolley (1 Unit)
 • Dross trolley (1 Unit)
Ingot trolley
Dross trolley

Improvement quality of molten aluminum

 • Cost Down
 • Movable
 • Compact
 • Operation friendly
 • Maintenance friendly
 • Environmental friendly
“ …SUF has excellent thermal characteristics in addition to filtration performance…. ”
  FEATURE OF SUF  –   SUPER FILTER
 • Reasonable price
 • High thermal shock performance
 • Stable Filtration performance
 • High thermal conductivity
 • Easy handling
SUF – Product
CHARACTERISTICS
Main componentSilicon carbide
Average porosity (%)45
Manufacturable porosity (μm)200~1,800
Maximum preheating temperature (℃)1100
Maximum operating temperature (℃)1000
Bulk density1.7~1.9
Compressive strength (kg/cm2)300
Coefficient of liner Expansion (×10-7/℃)35
Thermal Conductivity (w/m.K)240
Heating time up to 800℃ (Minute)10
Rapid heat resistance evaluation

Even if it is heated by one point ,it will not break. Please make it preheating even in the actual exercise.

Easy handling

By fixing our SUF products with special board , you can handle them more easily.

The dimension of the display are not limited to the vertical and horizontal

เราจัดหาโซลูชั่นเพื่อให้มั่นใจถึงกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพพร้อมกัน

การสนับสนุนบริการที่ไม่ใช่เหล็กของเรา

Design and Custom Solutions :

Custom solutions of non-ferrous product and furnace design


Overhaul and Repairing Job :

Offering service for refractory and Re-lining of furnace, Overhaul Insulation, Repairing and Furnace improvement

REFRACTORY & RE-LINING OF FURNACE
OVERHAUL INSULATION FOR FURNACE

Preventive Maintenance :

Services in repairing and maintenance as Bubbling treatment, Cold cleaning, Hot cleaning

FURNACE CLEANING , TREATMENT
PREVENTIVE MAINTENANCE

OEM :

We work together with customer to manufacture products according to the customers’ requirement and design to serve for Original Equipment Manufacturer


Improvement Project :

We focus on productivity up and process effectiveness

ENERGY EFFICIENT INSULATION
THERMO-RESIN INSULATION

SMART MANUFATURING
PRODUCTION MONITORING SOLUTIONS
SCADA SYSTEM
FOR CASTING PRODUCTION

Other services :

OVERHAUL MELTING FURNACE
DUCT AND EXHAUST WORK

And Our Non-Ferrous Refractory services offering;

We providing the solution in refractory and insulation For all heating equipment ;

 • New build
 • Repair
 • Maintenance and Overhaul
 • Efficiency improvement

Supplying in all Ferrous & Non ferrous industry.

ข้อมูลอ้างอิง

การประหยัดพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมอะลูมิเนียม