PHI Non-Ferrous

เรามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในการจัดหาอุปกรณ์และโซลูชั่นสำหรับอุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็ก โดยเรามีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและเหมาะสมตามความต้องการ

โซลูชั่นและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ Non-Ferrous

แผนก Non-ferrous ของเรามุ่งเน้นในด้านการจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

 • โลหะวิทยา
 • เทคโนโลยีการเคลือบ
 • วัสดุทนไฟและฉนวน
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์
 • เทคโนโลยีอุปกรณ์การวัด

เรามีความเชี่ยวชาญในด้าน :

 • การกำจัดสิ่งเจือปนในโลหะ
 • การลดปริมาณโลหะในตะกรัน
 • การปรับปรุงคุณภาพโดยใช้โซเดียมและสตรอนเทียม
 • การทำให้เกรนละเอียด
 • การปรับสภาพอะลูมิเนียม

ผลิตภัณฑ์โลหะเบา

อะลูมิเนียมเป็นอโลหะที่นิยมใช้กันมากที่สุดในการผลิตงานหล่อที่ทนความเค้นได้สูงและมีน้ำหนักเบา เนื่องจากความสามารถในการหล่อขึ้นรูปที่ดีและมวลจำเพาะที่ต่ำ ทำให้ภาคธุรกิจยานยนต์นิยมนำมาใช้งานในด้านต่างๆ นอกจากนี้ ยังเป็นวัสดุที่เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดการกัดกร่อนที่ต่ำ

ซึ่งการนำมาใช้งานนั้น อะลูมิเนียมจำเป็นต้องผ่านกรรมวิธีทางความร้อนด้านโลหวิทยาโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดโลหะ การทำให้เกรนละเอียด และการปรับปรุงคุณสมบัติ โดยการปรับปรุงคุณสมบัติตั้งแต่ตอนหลอมเหลวเท่านั้นที่จะให้ผลที่ดีที่สุด เช่น ให้ค่าความแข็งแรงสูง ค่าการยืดขยายสูง และความสามารถในการทำอะโนไดซ์ นอกจากนี้ กรรมวิธีการกำจัดตะกรันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เนื่องจากมีโอกาสที่จะประหยัดและได้โลหะกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งผนังเตาหลอมและเบ้าหลอมโลหะก็จำเป็นต้องมีการบำรุงรักษาเป็นพิเศษ

การหล่อฉีดด้วยแรงดัน

+ Hypoeutectic AlSi alloys G-AlSi8Cu3, G-AlSi10Mg, G-AlSi7Mg G-AlSi12 und G-AlZn10Si8

สำหรับทำความสะอาดและปรับปรุงตะกรัน
ARSAL 2120
ARSAL 2125
ARSAL 2135
PROBAT-FLUSS AL 224

+ Hypereutectic AlSi alloys G-AlSi12, G-AlSi18CuNiMg, G-AlSi17CuNiMg

สำหรับการทำความสะอาด
PROBAT-FLUSS AL 2126
PROBAT-FLUSS AL 3125
PROBAT-FLUSS AL 2140

สำหรับการทำให้เกรนซิลิกอนละเอียด
PROBAT-FLUSS VLP 200

การหล่อแบบต่อเนื่อง

+ Al-, AlMg, AlMgSi, AlCuMg, AlZnMg

สำหรับทำความสะอาดและปรับปรุงตะกรัน
ARSAL 2120
ARSAL 2125
ARSAL 2135

สำหรับปรับปรุ่งตะกรันแบบไม่ใช้โซเดียม
PROBAT-FLUSS AL 2126
PROBAT-FLUSS AL 3125
PROBAT-FLUSS AL 2140

สำหรับการทำให้เกรนของโลหะผสมอะลูมิเนียมละเอียด
MIKROSAL AL T 100
MIKROSAL AL T 200

สำหรับสารช่วยถอดแบบ
CILLOLIN AL 225

การหล่อทราย

+ Hypoeutectic AlSi alloys G-AlSi8Cu3, G-AlSi10Mg, G-AlSi7Mg G-AlSi12 and G-AlZn10Si8

สำหรับการทำความสะอาด
ARSAL 2120
ARSAL 2125
PROBAT-FLUSS AL 224

สำหรับการปรับปรุงคุณสมบัติ
EUTEKTAL T201
PROBAT-FLUSS MONOTAB NS
EUTEKTAL 375

สำหรับการทำให้เกรนละเอียด
MIKROSAL AL T 100
MIKROSAL AL 350

สำหรับเพิ่มความสามารถในการไหลเข้าแบบหล่อ
PROBAT-FLUSS BEGASER T 200
PROBAT-FLUSS LUNKERPULVER 200
PROBAT-FLUSS MIKRO 100

+ Near- and hypereutectic AlSi alloys G-AlSi12, G-AlSi18CuNiMg, G-AlSi17CuNiMg

สำหรับทำความสะอาดและการแยกสิ่งสกปรกบนผิวโลหะหลอมเหลว
PROBAT-FLUSS AL 2126
PROBAT-FLUSS AL 3125

สำหรับการทำให้เกรนซิลิกอนละเอียด
PROBAT-FLUSS VLP 200

สำหรับเพิ่มความสามารถในการไหลเข้าแบบหล่อ
PROBAT-FLUSS BEGASER T 200
PROBAT-FLUSS LUNKERPULVER 200
PROBAT-FLUSS MIKRO 100

+ Low Si alloys ; G-AlMg3, G-AlMg3Si, G-AlCu4Ti

สำหรับทำความสะอาดและการแยกสิ่งสกปรกบนผิวโลหะหลอมเหลว
PROBAT-FLUSS 2126
PROBAT-FLUSS AL 3125

สำหรับการทำให้เกรนละเอียด
MIKROSAL AL T 100
MIKROSAL AL T 200

สำหรับเพิ่มความสามารถในการไหลเข้าแบบหล่อ
PROBAT-FLUSS LUNKERPULVER 200

การหล่อฉีดด้วยแรงโน้มถ่วง

+ Hypoeutectic AlSi alloys G-AlSi8Cu3, G-AlSi10Mg, G-AlSi7Mg G-AlSi12 and G-AlZn10Si8

สำหรับการปรับปรุงคุณสมบัติ
EUTEKTAL T201
PROBAT-FLUSS MONOTAB NS
EUTEKTAL 375

สำหรับการทำให้เกรนละเอียด
MIKROSAL AL T 100
MIKROSAL AL 350

สำหรับเพิ่มความสามารถในการไหลเข้าแบบหล่อ
PROBAT-FLUSS BEGASER T 200
PROBAT-FLUSS LUNKERPULVER 200
PROBAT-FLUSS MIKRO 100

+ Near- and hypereutectic AlSi alloys

สำหรับการทำความสะอาด
ARSAL 2120
ARSAL 2125
PROBAT-FLUSS AL 224

สำหรับการทำความสะอาด
PROBAT-FLUSS AL 2126
PROBAT-FLUSS AL 3125

สำหรับการทำให้เกรนซิลิกอนละเอียด
PROBAT-FLUSS VLP 200

สำหรับเพิ่มความสามารถในการไหลเข้าแบบหล่อ
PROBAT-FLUSS BEGASER T 200
PROBAT-FLUSS LUNKERPULVER 200
PROBAT-FLUSS MIKRO 100

+ Low Si alloys; G-AlMg3, G-AlMg3Si, G-AlCu4Ti

สำหรับการทำความสะอาด
PROBAT-FLUSS AL 2126
PROBAT-FLUSS AL 3125

สำหรับเพิ่มความสามารถในการไหลเข้าแบบหล่อ
PROBAT-FLUSS LUNKERPULVER 200
PROBAT-FLUSS MIKRO 100

Direct Sen Bou เป็นผู้พัฒนา ผลิต และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุเคลือบแม่พิมพ์สำหรับการหล่อฉีดอะลูมิเนียม

เราจัดหาวัสดุสารเคลือบสำหรับเตาหลอมและเตาพักน้ำโลหะ กรวยป้อน กระบวย แท่งตรวจจับระดับอะลูมิเนียมเหลว เทอร์โมคับเปิล เครื่องผสมทราย ฯลฯ โดยใช้สารเคลือบตั้งต้นสำหรับป้องกันการกัดกร่อนและการเคลือบผิว เพื่อป้องกันการเกาะติดของอะลูมิเนียม

นอกจากนี้ เรายังจัดหาสารเคลือบที่ปรับแต่งตามความต้องการของลูกค้าโดยคำนึงถึงสภาพการใช้งานปัจจุบันของลูกค้า และไม่เกี่ยงแม้ว่าจะเป็นคำสั่งซื้อเล็กน้อยก็ตาม

ผลิตภัณฑ์สารเคลือบเหมาะสำหรับ :

 • แม่พิมพ์
 • เตาพักน้ำโลหะ
 • กระบวย, เบ้าหลอมโลหะ
 • สารหล่อลื่น HPDC, สารเคลือบช่วยถอดแบบ
 • พื้นที่ที่เป็นหลุมเป็นช่องโพรง
 • เส้นทางการไหลของโลหะเหลว
 • อื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ DIRECT SEN BOU

วัสดุเคลือบแม่พิมพ์สำหรับ GDC และ LPDC

คุณสมบัติสารเคลือบ :

 • สำหรับแม่พิมพ์หล่อล้ออะลูมิเนียม
 • สำหรับยืดอายุการใช้งานทั่วไป

สารเคลือบสำหรับเครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ

คุณสมบัติสารเคลือบ :

 • สำหรับการเคลือบกระบวย สำหรับใช้กับกระบวยเท (เหล็กหล่อและเซรามิก) และมีการป้องกันการเกาะติดของอะลูมิเนียมที่ยอดเยี่ยม
 • สำหรับเครื่องมือทุกชนิดที่ใช้ในงานหล่ออะลูมิเนียม เช่น แท่งผสม ท่อป้องกันต่างๆ กระบวยเท กระบวยตักตะกรัน ตาข่ายปรับการไหล ตัวกรองตาข่าย มีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการกัดกร่อน

MOREX- เบ้าหลอมโลหะ (Crucible)

เราจัดหาเบ้าหลอมโลหะสำหรับเตาหลอมและเตาพักน้ำโลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมการหล่อ รวมทั้งเรายังให้บริการครบวงจร ตั้งแต่การติดตั้ง การบำรุงรักษา และการซ่อมในผลิตภัณ์ที่หลากหลาย เช่น เบ้าหลอมโลหะชนิดกราไฟท์และซิลิกอนคาร์ไบด์ ท่อวัดอุณหภูมิ ท่อไล่ก๊าซ ทางเดินน้ำโลหะ รูล้น และอีกมากมาย

“เบ้าหลอมโลหะ SiC คุณภาพดี ประสิทธิภาพคุ้มราคา”

ภาพแสดงเบ้าหลอมโลหะซิลิกอนคาร์ไบด์สำหรับเตาหลอมและเตาพักน้ำโลหะสำหรับอุตสาหกรรมการหล่อ, เบ้าโลหะซิลิกอนคาร์ไบด์, ท่อไพโรมิเตอร์, ท่อไล่ก๊าซ, ทางเดินน้ำโลหะ ฯลฯ

ลักษณะเฉพาะของเบ้าหลอมโลหะ MOREX

ลักษณะเฉพาะของเบ้าหลอมโลหะ MOREX :

 • มีคุณภาพที่คงที่ มีความแข็งแรงสูงและทนต่อการแตกร้าวดีมาก
 • ความเป็นรูพรุนต่ำ เพื่อการทนต่อการกัดกร่อนและการออกซิเดชั่นที่ดี
 • การนำความร้อนสูงเพื่อการหลอมที่รวดเร็วและประหยัดพลังงาน

MOREX- SCN

Morex SCN High Thermal Conductivity

ท่อป้องกันเทอร์โมคับเปิลของ Morex SCN มีการนำความร้อนสูงและความทนต่อการกัดกร่อนสูง

SCN stalk (รูล้น) ใช้ในกระกวนการหล่อแรงดันต่ำ มีข้อดีหลายประการเมื่อเทียบกับท่อเหล็กแบบเดิม ไม่เกิดการกัดกร่อนแบบกัดเซาะที่เป็นผลมาจากปัญหาเหล็กปนเปื้อน นอกจากนี้ SCN stalk จะน้ำหนักเบากว่าท่อเหล็กที่มีรูปทรงเดียวกัน

ท่อป้องกัน SCN สำหรับเทอร์โมคับเปิล มีคุณสมบัติต้านการกัดกร่อนแบบกัดเซาะที่ดีเยี่ยม และมีคุณสมบัติด้านการนำความร้อนสูง

SCN Lance pipe  (ท่อฟองก๊าซ) มีไว้เพื่อเพิ่มฟองก๊าซ N2 หรือ Ar ลงในอะลูมิเนียมอัลลอยหลอมเหลว เพื่อจุดประสงค์ในการไล่ก๊าซ (โดยส่วนมากจะมีไว้ไล่ก๊าซ H2) เหมาะสำหรับการปรับปรุงผลิตภัณฑ์งานหล่อ

SCN Lance pipe สามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจและมีประสิทธิภาพในระยะยาว เนื่องจากไม่เพียงแต่ใช้เพื่อไล่ฟองก๊าซออกจากตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังช่วยให้อะลูมิเนียมอัลลอยขึ้นรูปได้โดยมีรูพรุนต่ำ

MOREX- ALT

Morex ALT For Molten metal

คุณสมบัติ ALT สำหรับโลหะหลอมเหลว

 • ทนต่อการเปลี่ยนแปลงความร้อนฉับพลัน
 • การนำความร้อนต่ำ
 • ความสามารถในการกลึงไสสูง
 • ต้านทานการกัดกร่อนดีมาก
 • ความสามารถในการเปียกต่ำ ป้องกันการเกาะติดของอะลูมิเนียมหลอมเหลว

กระบวยสำหรับอะลูมิเนียมหลอมเหลว

ไททาเนตอะลูมิเนียมเซรามิก “ALT” เป็นกระบวยตักอะลูมิเนียมหลอมเหลวมีคุณสมบัติที่ดี ช่วยเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์

ลักษณะเฉพาะของเบ้าหลอมโลหะ MOREX ALT

ลักษณะเฉพาะของเบ้าหลอมโลหะ MOREX ALT :

 1. ต้านทานรอยขูดขีดจากอะลูมิเนียมเป็นอย่างดี เป็นผลกระทบเชิงซ้อนเนื่องจากการใช้สารเคลือบหล่อลื่น
 2. คุณสมบัติฉนวนความร้อนสูง การนำความร้อนมีค่าเป็น 1 ใน 15 ของเหล็กหล่อ
 3. ความทนทานสูง ไม่มีการกัดกร่อนแบบกัดเซาะแม้จะจุ่มลงในอะลูมิเนียมหลอมเหลวนาน 3 เดือน
 4. เบากว่าเหล็กหล่อถึง 3 เท่า

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

*ตารางนี้เป็นตัวอย่าง

ALT คือ ไททาเนียมอะลูมิเนียมเซรามิกโดยการใช้เทคนิคดั้งเดิมของ TYK เพื่อควบคุมขนาดเกรน ทำให้ได้ค่าความแข็งแรงสูง การขยายตัวเนื่องจากความร้อนต่ำ และการนำความร้อนต่ำ

Morex – เซรามิกฟิลเตอร์

ในกระบวนการหลอมโลหะนั้น นอกเหนือจากสิ่งสกปรกที่เจือปนเข้าไปในน้ำโลหะแล้ว ก็ยังมีสารประกอบออกซิไดซ์ที่เกิดจากการทำปฏิกิริยากับอากาศอีกด้วย การกำจัดสิ่งสกปรกที่เจือปนและสารประกอบออกซิไดซ์เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์

ซึ่งวัสดุเซรามิกที่ป้องกันสารเจือปนออกซิไดซ์ไม่ให้เข้ามาในผลิตภัณฑ์ ซึ่งโครงสร้างแบบสามมิตินี้ช่วยดักจับฟองอากาศที่เกิดขึ้นจากการไหลปั่นปวนในระหว่างการเทโลหะหลอมเหลว และแสดงให้เห็นผลการแก้ไขที่ดีขึ้น ช่วยให้ผลิตภัณฑ์โลหะภายหลังขึ้นรูปมีคุณภาพที่เสถียรภาพ

Morex – เครื่องวิเคราะห์ไฮโดรเจน Notorp สำหรับโลหะหลอมเหลว

NOTORP เป็นเครื่องวิเคราะห์ความเข้มข้นของไฮโดรเจน ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ออกแบบมาสำหรับกระบวนการผลิตอะลูมิเนียมอัลลอยหลอมเหลวโดยเฉพาะ ตัวตรวจจับไฮโดรเจน/ไอน้ำของเซรามิกนำโปรตอนจะทำจาก CaZrInO3 เพื่อวัดค่าปริมาณไฮโดรเจน/ไอน้ำในบรรยากาศก๊าซอุณหภูมิสูง ในอะลูมิเนียมและทองแดงหลอมเหลว ใช้สำหรับการควบคุมการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง และตัวตรวจจับการแจ้งเตือนการระเบิดของไฮโดรเจน/ไอน้ำ

NOTORP HYDROGEN ANALYZER FOR MOLTEN

เครื่องไล่ก๊าซและทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานหล่อโลหะ เหมาะกับการไล่ก๊าซและการทำความสะอาดอะลูมิเนียมเหลว

MBS 3000 เหมาะสำหรับการไล่ก๊าซและการทำความสะอาดอะลูมิเนียมหลอมเหลว โดยมีลูกสูบขึ้นและลงอัตโนมัติ

Vacuum Density Tester 3VT Basic

เครื่องทดสอบความหนาแน่นของวัสดุสำหรับตัวอย่างชิ้นงานหล่อ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าคุณภาพของงานหล่อมีคุณภาพตามมาตรฐาน ช่วยให้อัตราของเสียลดลงอย่างเห็นได้ชัด

 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • การผลิตที่เชื่อถือได้
 • ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100%

เราจัดหาโซลูชั่นเพื่อเพิ่มกระบวนการผลิตและเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด

บริการอื่นๆ

 • การออกแบบ
 • การประกอบ
 • การติดตั้งและการซ่อมผนังเตา
 • การสอบเทียบ
 • แก้ไขปัญหาระบบ
 • การเดินสายไฟและการเดินท่อ
 • การซ่อมและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน

ข้อมูลอ้างอิง

Energy Saving for Aluminum Industry