ฮีทเตอร์แบบแผ่รังสีความร้อน PHI

 

ฮีทเตอร์แบบแผ่รังสีความร้อนของโพรลิฟิค กรุ๊ป ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเด่นและจำหน่ายได้มากที่สุด ฮีทเตอร์แบบท่อแผ่รังสีความร้อนด้วยไฟฟ้าประกอบด้วยท่ออัลลอยทนความร้อนซึ่งมีไส้ความร้อนติดตั้งอยู่ โดยจะใช้สำหรับการคาร์บูไรซิ่งด้วยก๊าซและยังมีความเหมาะสมสำหรับเตาหลอมที่บุด้วยเส้นใยเซรามิกและเตาหลอมใช้งานทั่วไป เนื่องจากความง่ายในการติดตั้งและการเปลี่ยนทดแทน

The electric radiant tubes heater / bundle rod consists of heat-resistant alloy tube in which heating element are attached or embedded into ceramics. It is used for multiple industry, which most commonly used in the steel industry and put into radiant tube, thus it is called radiant tube heater; meanwhile the other application is in gas carburizing and it is also suitable for ceramic fiber lined furnaces as well as general purpose furnace owing to ease of installation and replacement.

การใช้งาน: เตาหลอมชนิดใช้ลม, เอ็กโซเทอร์มิก, ก๊าซ NX, คาร์บูไรซิ่ง และแบทช์

การติดตั้ง: ทิศทางตามยาวและตามขวาง

วัสดุของท่อแผ่รังสีความร้อน: SUS310s, ท่อหล่อแบบหมุนเหวี่ยง, ท่อ SiSiC ฯลฯ

สำหรับการใช้งานนั้น ฮีทเตอร์แบบท่อแผ่รังสีความร้อนมีความเหมาะสมสำหรับเตาอบอุตสาหกรรมและเตาหลอมสำหรับการบ่ม การอบอ่อน การบัดกรีแข็ง การชุบแข็ง การอบชุบด้วยความร้อน การพักน้ำโลหะ การหลอม เบ้าหลอมโลหะ บ่อ การเคลือบผง หรือการซินเทอร์

นอกจากนี้การออกแบบของเรายังทำขึ้นอย่างระมัดระวังเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายและความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละราย นั่นคือเหตุผลว่าทำไม ผลิตภัณฑ์ของเราจึง “ทำขึ้นแตกต่างกัน” เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่ตรงกันระหว่างการตั้งค่าและการใช้งาน

การทำความเข้าใจปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมฮีทเตอร์ที่ชำรุด ทาง โพรลิฟิค กรุ๊ป ได้ออกแบบแนวคิดในการแก้ไขปัญหาร่วมกับทางลูกค้า เนื่องจาก โพรลิฟิค เข้าใจว่าแนวคิดที่ว่า “Our Heat is your Improvement”

References

Heater Repairing Concept

PHI Production – Radiant Heater

Changed & Installation of Radiant Heater

Prolific Group

A leader in industrial heaters and furnaces, serves Southeast Asia, including Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, and Singapore. Our expertise in design, manufacturing, and maintenance caters to diverse industries. We provide eco-friendly, energy-efficient heating solutions. Partner with us for unparalleled service and innovation. Contact us today to learn how Prolific Group can enhance your heating needs: "Our Heat is Your Improvement."

Contact Us