About Us

Prolific Group

 

กลุ่มบริษัทโพรลิฟิค ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานที่มีทักษะและประสบการณ์ในกลุ่มงานอุปกรณ์สำหรับกระบวนการทำความร้อนในอุตสาหกรรม กลุ่มบริษัทโพรลิฟิคประกอบด้วย 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทโพรลิฟิค ฮีทติ้ง อินเตอร์เนชั่นแนล (PHI) ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าตามแบรนด์ การออกแบบและการผลิตอุปกรณ์ทำความร้อนที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่ บริษัทโพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์เซอร์วิส (PES) มุ่งเน้นไปที่การออกแบบ การผลิต การซ่อมแซม และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การผลิตตามแบบของผู้ผลิตเตาอุตสาหกรรม รวมถึงการบริการหลังการขายสำหรับสินค้าของ IPSEN, Nabertherm และ GasDen Ro รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกระบวนการทำความร้อน


Prolific Group : Prolific Heating International (PHI) “Our Heat is your Improvement”

 • สายธุรกิจ :
  • แบรนด์เอเจนซี่
  • ออกแบบ
  • การผลิตระบบทำความร้อน
 • อุตสาหกรรมที่ให้บริการ:
  • อุตสาหกรรมอบชุบด้วยความร้อน
  • อุตสาหกรรมยานยนต์
  • อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่เหล็ก (อุตสาหกรรมอลูมิเนียม)
  • อุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูง
  • อุตสาหกรรมแก้ว พอร์ซเลนและเซรามิก
  • อุตสาหกรรมการผลิตสารเติมแต่ง
  • อุตสาหกรรมวัสดุขั้นสูง
  • อุตสาหกรรมการแพทย์และเภสัชกรรม
  • อุตสาหกรรมหินและโลหะมีค่า (อุตสาหกรรมอัญมณี)
PHI ก่อตั้งเมื่อ:20 กรกฎาคม 2548
PES ก่อตั้งเมื่อ:12 ธันวาคม 2555
ที่อยู่:
11/11 หมู่ 11 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
10540 ประเทศไทย
จำนวนพนักงาน:70+ คน (รวมทั้ง 2 บริษัท)
ขนาดของสำนักงานและโรงงาน:6,400 ตารางเมตร
สโลแกน:Our Heat is Your Improvement
พื้นที่ให้บริการ:ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ลาว และประเทศในอาเซียน
ภาษา:ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น บาฮาซาอินโดนีเซีย บาฮาซามาเลเซีย เวียดนาม และจีนแมนดาริน

ผู้บริหารของกลุ่มบริษัทโพรลิฟิค ประกอบด้วย :

1. นายภุมริน ซอศรีสาครกรรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทโพรลิฟิค
2. ดร.ชัยพจน์ เมฆสุขผู้อำนวยการบริษัทโพรลิฟิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
3. นางสาวกุลประภา กนกชัยสกุลผู้จัดการทั่วไป
4. นายศรัณย์ กิ่งแก้วผู้จัดการทั่วไป
5. มร.เอ็ดมันด์ ลิมที่ปรึกษาด้านเทคนิค
6. มร.โคอิชิ นากามูระที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมบริหาร
7. มร.ทาคาฮาชิ โยชิโอกะผู้อำนวยการฝ่ายขาย
8. นางสาวเมอรี่ ภูริธนิตะผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด
9. นายพีรวัฒน์ ตู้เพชรผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ
10. นางสาวธิตาภัทร แสงมณีวิศวกรฝ่ายวางแผนและควบคุมต้นทุน

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์:

เป็นผู้นำในด้านการจัดหาอุปกรณ์ วัตถุดิบ และเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมด้านความร้อนในกลุ่มประเทศต่างๆในอาเชียน

พันธกิจ:

จัดหาโซลูชั่นแบบครบวงจรตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

ค้นหานวัตกรรมใหม่ ๆ อย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ

ขยายบริการไปยังประเทศในเอเชีย

กำลังมองหาผู้ร่วมธุรกิจเพื่อเพิ่มความสามารถในการให้บริการที่หลากหลายและครอบคลุม

สารจากกรรมการผู้จัดการ

กลุ่มบริษัทโพรลิฟิคมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยในเวทีการแข่งขันระดับโลกมาโดยตลอด เรายึดมั่นในหลักการทำงานที่สะท้อนถึงจริยธรรมความรับผิดชอบ เป็นมืออาชีพ มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพภายใต้สโลแกน “Our Heat is your improvement” ด้วยผลิตภัณฑ์และบริการที่เชื่อถือได้

ด้วยความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาด เรายังคงให้ความสำคัญกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงแต่ให้บริการลูกค้าในประเทศไทย แต่ยังรวมถึงอินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และประเทศอื่น ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรที่แข็งแกร่งของเรากับซัพพลายเออร์ และผู้บริหารของเราเราสามารถให้บริการลูกค้าของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกเหนือจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสำหรับผลิตภัณฑ์ทำความร้อนที่ผลิตในท้องถิ่นแล้ว ยังทำให้เรามีโอกาสแสดงความสามารถในการผลิตฮีตเตอร์การผลิตเตาเผาการบำรุงรักษาเตาเผาการซ่อมแซมและบริการ

ด้วยรูปแบบธุรกิจที่กำลังพัฒนาของเราเราจะจัดหาโซลูชั่นเทคโนโลยีทำความร้อนให้สอดคล้องกับแนวคิดของ ภาระหน้าที่ นวัตกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดส่ง และความพร้อมในการให้บริการ

ภูมริน ซอศรีสาคร
กรรมการผู้จัดการ

PHI ผลิตภัณฑ์
PES งานบริการ
PSB โซลูชั่น