PHI เบิร์นเนอร์

เราจัดหาผลิตภัณฑ์เบิร์นเนอร์และระบบจากผู้ผลิตทั่วโลกสำหรับอุตสาหกรรมการทำความร้อนและการอบแห้ง
เตาของเราสามารถควบคุมได้จากระยะไกลจากแผงไฟฟ้า เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ

เราจัดหา และติดตั้ง เบิร์นเนอร์และระบบที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดจากผู้ผลิตทั่วโลกสำหรับอุตสาหกรรมความร้อนและการอบแห้ง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคุณ

เราให้บริการและติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือจากผู้ผลิตทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับเบิร์นเนอร์ อุตสาหกรรมการเผาไหม้ และเบิร์นเนอร์ที่มีก๊าซ NOX ต่ำ ให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิต

บริการด้านวิศวกรรมและโซลูชั่น:

 • การออกแบบและติดตั้ง
 • การซ่อมครั้งใหญ่ประจำปีและบำรุงรักษา
 • ท่อส่งลมระบายความร้อนและวัสดุฉนวนกันความร้อน
 • การปรับตั้งและการสอบเทียบ
 • การออกแบบและการติดตั้งระบบท่อ

การใช้งานทั่วไปของเตาเบิร์นเนอร์แบบใช้ก๊าซ

 • อุตสาหกรรมการหล่อ – เหล็ก อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก)
 • อุตสาหกรรมเซรามิก – เฟอร์ไรท์ เครื่องเคลือบ เซรามิก กระเบื้องปูพื้น ฯลฯ
 • อุตสาหกรรมแก้ว – การหลอมเหลวและการพักแก้วหลอมเหลว
 • อุตสาหกรรมโลหะ – การอบชุบด้วยความร้อน การชุบแข็ง การตีขึ้นรูป การหลอม การอบอ่อน การอบอ่อนเพื่อผิวมันเงา การซินเทอร์ ฯลฯ
 • อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ – การแพร่ซึม แผ่นฐานของวงจรรวม ฯลฯ
 • อุตสาหกรรมเคมี – การทำความร้อนด้วยก๊าซทำปฏิกิริยา วัสดุสี ฯลฯ
 • อื่นๆ – ห้องปฏิบัติการและการวิจัย น้ำมันไฟแช็ค และฮีทเตอร์แบบใช้ก๊าซ

เตาเบิร์นเนอร์และระบบแบบใช้ก๊าซทางอุตสาหกรรม

เราจัดหาผลิตภัณฑ์เบิร์นเนอร์และระบบจากผู้ผลิตทั่วโลกสำหรับอุตสาหกรรมความร้อนและอบแห้ง โดยเบิร์นเนอร์ “HOPE” ออกแบบและผลิตตรงตามความหลากหลายของเบิร์นเนอร์แบบแก๊สและน้ำมัน เตาอุ่นอากาศและเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน ระบบการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ และอุปกรณ์เสริมสำหรับระบบการเผาไหม้

ESA – ระบบเผาไหม้

โพรลิฟิค กรุ๊ป ร่วมมือกับ ESA Pyronics ซึ่งอยู่ภายใต้ SIAD Group ที่ถือเป็นแนวหน้าในการจัดหาโซลูชั่นที่ครบวงจรสำหรับการเผาไหม้ทางอุตสาหกรรมในหลากหลายภาคส่วนธุรกิจ เพื่อให้กลุ่มสินค้าและบริการของเรามีครบถ้วนสำหรับกระบวนการทำความร้อน

กลุ่มผลิตภัณฑ์ ESA ที่หลากหลายที่สอดคล้องกับผลิตภัณฑ์ของ โพรลิฟิค กรุ๊ป ซึ่งมีความสามารถในการสนับสนุนการทำงานดังต่อไปนี้:

1. อุตสาหกรรมเซรามิกและอิฐ

โพรลิฟิค กรุ๊ป ร่วมมือกับ ESA Pyronics ที่มีประสบการณ์มานานกว่า 40 ปี ในอุตสาหกรรมเซรามิกในอิตาลี ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในโลกสำหรับภาคธุรกิจนี้ ที่จะมีบริการที่หลากหลายของเตาเบิร์นเนอร์และผลิตภัณฑ์สำหรับกระบวนงานเฉพาะในอุตสาหกรรมเซรามิกและอิฐ ซึ่งรับประกันได้ถึงการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยก๊าซเสีย

2. อุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ

ESA Pyronics International มีเตาเบิร์นเนอร์ อุปกรณ์เสริม และอุปกรณ์ควบคุมอื่นๆ ที่หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมเหล็กและโลหะผสมทั่วไป และด้วยประสบการณ์หลายปี ผ่านการปรับปรุงกระบวนการเผาไหม้ด้วยออกซิเจนเชิงเทคนิคอุตสาหกรรม ลดการปล่อยมลพิษและประหยัดพลังงาน

3. อุตสาหกรรมการอบชุบด้วยความร้อน

ESA Pyronics International มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคที่จะแนะนำและปรับปรุงกระบวนการใช้ความร้อนในอุตสาหกรรมของคุณ แนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาด้วยผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะช่วยประหยัดพลังงานสูงสุดและลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

4. อุตสาหกรรมทองแดง

Esa Pyronics International มีเตาเบิร์นเนอร์และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับกระบวนการหล่อและการอบชุบด้วยทองแดง โดยมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดในการปรับปรุงกระบวนการเผาไหม้ร่วมกับระบบของคุณ ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ถึงการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม และยังเป็นการปรับปรุงและทำให้โรงงานของคุณมีความทันสมัยมากขึ้น

5. อุตสาหกรรมสังกะสีและเหล็กชุบสังกะสี

Esa Pyronics International มีเตาเบิร์นเนอร์และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับกระบวนการชุบสังกะสีและชุบไฟฟ้า โดยมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการเผาไหม้ร่วมกับระบบของคุณ ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ถึงการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม และยังเป็นการปรับปรุงและทำให้โรงงานของคุณมีความทันสมัยมากขึ้นอย่างชัดเจน

หมายเหตุ: เตาเบิร์นเนอร์แบบฟื้นสภาพได้ตัวเอง REKO RT (รุ่นที่ไม่มีเปลวไฟ) สำหรับการใช้งานร่วมกับท่อแผ่รังสีความร้อน SIC ปลายข้างเดียวที่จุ่มลงในอ่างสังกะสี

6. อุตสาหกรรมอะลูมิเนียม

ESA Pyronics International มีเตาเบิร์นเนอร์และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับกระบวนการหลอมและการอบชุบด้วยอะลูมิเนียม โดยมีวิธีการแก้ไขอย่างเหมาะสมในการปรับปรุงกระบวนการเผาไหม้ร่วมกับระบบของคุณ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม และยังเป็นการปรับปรุงและทำให้โรงงานของคุณมีความทันสมัยมากขึ้นอย่างชัดเจน

7. อุตสาหกรรมตะกั่ว

ESA Pyronics International มีเตาเบิร์นเนอร์และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับกระบวนการหลอมและการอบชุบด้วยตะกั่ว ผ่านความเชี่ยวชาญทางเทคนิคและการพัฒนาเทคโนโลยีการเผาไหม้ด้วยออกซิเจน ทำให้ได้วิธีการแก้ไขปัญหาที่ตอบโจทย์บริษัทของคุณ ที่เอื้อต่อการประหยัดพลังงานและลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

8. อุตสาหกรรมแก้ว

Esa Pyronics International มีเตาเบิร์นเนอร์และผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสำหรับกระบวนการหล่อและการอบชุบแก้ว ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ทาง ESA Pyronics International ได้มีการพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยนำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาที่ตอบโจทย์บริษัทของคุณ ทำให้มั่นใจได้ถึงการประหยัดพลังงานและการลดการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์ของ Esa Pyronics International ก็สามารถแบ่งประเภทได้อย่างง่ายดายตามประเภทของกระบวนการเผาไหม้:

มากกว่า 40 กลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับเตาเบิร์นเนอร์ทางอุตสาหกรรมที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ มีกำลังไฟฟ้าสูงสุดถึง 20MW สำหรับการใช้งานอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง และอื่นๆ

 • ความเร็วสูง/ความแปรผัน : ในโลหะ, SIC, วัสดุทนไฟ, อากาศเย็น, เตาอุ่นอากาศหรือแบบอุ่นตัวเอง, ผนังด้านข้าง
 • เปลวไฟยาว : หัวเผารีเจนเนอเรทีฟแบบหัวเดียวและหัวเผาเชื้อเพลิงคืนสภาพสำหรับ NG, น้ำมันที่มีค่าความหนืดต่างๆ, ก๊าซที่ใช้ในกระบวนการซึ่งอุดมไปด้วยไฮโดรเจน
 • เชื้อเพลิงที่หลากหลาย: ก๊าซและน้ำมันต่างๆไบโอดีเซล, ชีวมวล, เชื้อเพลิงเหลว
 • เชื้อเพลิงที่ใช้ออกซิเจน: ความแปรผันสูง, เชื้อเพลิงอากาศ/ออกซิเจน, การหมุนเปลวไฟ, การผสมก่อนล่วงหน้า: เปลวไฟแบบแถบ, เตาเบิร์นเนอร์แบบอุโมงค์, เบิร์นเนอร์นำร่อง, หัวพ่นไฟ
 • สำหรับท่อแผ่รังสีความร้อน อากาศที่ใช้ขั้นตอนการอุ่นล่วงหน้าหรือการฟื้นสภาพด้วยตัวเอง – เตาเบิร์นเนอร์อินฟราเรด
 • การแผ่รังสีความร้อน : เปลวไฟผนังด้านข้าง, เปลวไฟที่แผ่รังสี, กรวยแผ่รังสี
 • แพ็จเกจ : มาพร้อมกับเครื่องเป่าในตัวโดยมีลมคงที่หรือปรับได้

Nxt (= Low Nox): รุ่นที่มีการติดตั้งการเผาไหม้แบบไม่มีเปลวไฟหรือเป็นขั้น หรือ FGR
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อเรา: โพรลิฟิค กรุ๊ป ตัวแทนจำหน่ายของ ESA Pyronics International

ระบบโซลูชั่นของ Katsura ช่วยปรับปรุงกำลังการผลิตให้เพิ่มขึ้น

 • ประสิทธิภาพของความร้อนสูง, ระบบอบแห้งที่ประหยัดพลังงาน, กะทัดรัด

หัวเผารังสีอินฟราเรดย่านไกล(FIR), เครื่องกำเนิดความร้อนคุณภาพสููง

 • การนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้, ประหยัดพลังงาน, ประหยัดค่าใช้จ่าย

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน(สมรรถนะสูง, ราคาถูก) 

 • การแปลงพลังงานจากไฟฟ้าเป็นแก๊ส, ลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงาน 
 • Katsura e-connect (Katsura’s IoT system)

ประหยัดพลังงาน, ควบคุม, การคาดคะเนความเสียหาย

อุปกรณ์การเผาไหม้

หัวเบิร์นเนอร์ชนิดโลหะถักเป็นเบิร์นเนอร์ชนิดเผาไหม้ที่ซึ่งทำขึ้นจากเส้นใยโลหะทนไฟ ขนาดกะทัดรัด ซึ่งสามารถเปลี่ยนหัวเป็นแบบทรงกระบอก ทรงครึ่งวงกลม ทรงกรวย ฯลฯ

คุณสมบัติ:
 • ง่ายต่อการใช้งาน
 • รูปทรงอิสระ
 • กะทัดรัด
 • ประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงาน
 • การทำความร้อนสม่ำเสมอ
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วิธีการใช้งาน:
 • การทำความร้อนแม่พิมพ์และการทำความร้อนต่างๆ

ข้อมูลบริการสำหรับเตาเบิร์นเนอร์

Burner Cleaning for Bright Annealing Furnace