วัสดุคอมโพสิตคาร์บอน Neftec


วัสดุคอมโพสิต C/C เป็นชื่อที่เรียกกันทั่วไปสำหรับวัสดุคาร์บอนเสริมเส้นใยคาร์บอนหรือ CFC เป็นวัสดุขั้นสูงที่ทำจากเส้นใยคาร์บอนบางและสารยึดเกาะทางโครงสร้าง ซึ่งจะสร้างวัสดุคอมโพสิตที่มีความทนทานสูงสำหรับอุณหภูมิสูงและการใช้งานที่มีแรงเสียดทาน

หลักการผลิตเบื้องต้นของวัสดุคอมโพสิต C/C จะเกี่ยวข้องกับเส้นใยและโครงสร้างที่ใช้การทำให้อิ่มตัวและไซเคิลการอบชุบด้วยความร้อน เมื่อขั้นตอนเหล่านี้แล้วเสร็จ การเปลี่ยนเป็นกราไฟท์ก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้าย และคุณก็จะได้วัสดุคอมโพสิต C/C ออกมา

วัสดุคอมโพสิต C/C เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงมากในปัจจุบันนี้และอุตสาหกรรมการอบชุบด้วยความร้อน วัสดุคอมโพสิต C/C มีความแข็งแรงทางกลสูง การนำความร้อน อายุที่ยาวนาน และมีน้ำหนักเบา เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้ใช้จำนวนมากเนื่องจากการประหยัดพลังงาน กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้น และช่วยลดต้นทุนการทำงานโดยรวม

วัสดุคอมโพสิตคาร์บอน/คาร์บอนมีความแข็งแรงทางกล การนำความร้อน อายุการใช้งานที่ยาวนาน น้ำหนักเบา และประหยัดพลังงาน ช่วยเพิ่มกำลังการผลิต และลดต้นทุนการทำงานโดยรวม

วัสดุคอมโพสิตคาร์บอนเป็นวัสดุพื้นฐานที่ช่วยในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ปัจจุบันนี้

อุตสาหกรรมต่างๆ ประกอบด้วย :
• การผลิตเหล็กกล้าและอัลลอย

• ชิ้นส่วนรถยนต์และอากาศยานจนถึงการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ การผลิตแก้ว และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ประโยชน์หลัก

 • เมื่อเทียบกับกราไฟท์
  • ความแข็งแรงและความคงทนของโครงสร้างดีกว่า
  • ความทนต่อการแตกร้าวดีกว่า
 • เมื่อเทียบกับเซรามิก
  • ความทนต่อการแตกร้าวดีกว่า
  • ความทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉียบพลัน
  • วัสดุคอมโพสิต C/C สามารถขึ้นรูปให้มีรูปทรงที่ซับซ้อนได้
  • วัสดุคอมโพสิต C/C ไม่ต้องติดกาว
 • มื่อเทียบกับโลหะ
  • สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงมาก 2000°C (3600°F)
  • น้ำหนักเบากว่า วัสดุคอมโพสิตมีน้ำหนัก 1/5 ของเหล็ก
  • ความทนต่อการกัดกร่อนและการแผ่รังสีความร้อนที่สูง
  • การขยายตัวเนื่องจากความร้อนสำหรับวัสดุคอมโพสิต C/C มีค่าต่ำกว่า
 • เมื่อเทียบกับพลาสติก/CFRP
  • สามารถทนต่ออุณหภูมิที่สูงมาก 2000°C (3600°F)
  • ความทนต่อการกัดกร่อนและการแผ่รังสีความร้อนที่สูง
  • ทนต่อการสึกหรอได้สูงมาก

Neftec C/C Composite standard sheet sizes 

Neftec C/C Threaded and Plain rod, nuts

ข้อมูลอ้างอิง

วัสดุคอมโพสิต C/C สำหรับการบัดกรีแข็ง

Catalog Request

Prolific Group

A leader in industrial heaters and furnaces, serves Southeast Asia, including Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, and Singapore. Our expertise in design, manufacturing, and maintenance caters to diverse industries. We provide eco-friendly, energy-efficient heating solutions. Partner with us for unparalleled service and innovation. Contact us today to learn how Prolific Group can enhance your heating needs: "Our Heat is Your Improvement."

Contact Us