“การละเลยการดูแลเตา อาจนำไปสู่ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในทางอ้อม”

การ Preventive maintenance เตาอย่างสม่ำเสมออย่างน้อย 6 เดือน ช่วยได้อย่างมาก เพราะหากใช้งานเตา โดยไม่ได้รับการดูแล จนเกิดปัญหา ผลกระทบที่ได้อาจส่งผลไปถึงขั้นการ Breakdown ของกระบวนการผลิต ซึ่งเสร้างความเสียหาย กระทบถึงการต้องเพิ่มต้นทุนการผลิต หรือหากผลิตไม่ทันตามกำหนดอาจเสียคู่ค้าและโดนค่าปรับได้ แต่หากไม่ถึงขั้นนั้นในระหว่างทางที่เราอาจไม่ได้ดูแลเตาเลย ก็อาจพบปัญหา ที่เป็นกระทบทางอ้อม ได้เช่นกัน


จากกรณีที่ว่าปัญหาทางอ้อม อย่างเช่น ในช่วงระยะปีแรกของเตาการใช้พลังงาน LPG อาจอยู่ที่ปริมาณ 100,000 kg/ปี เมื่อผ่านระยะเวลาไป 5 ปี สิ่งที่เกิดขึ้นคือ อาจมีการใช้ปริมาณพลังงานที่มากขึ้น สาเหตุที่พบอาจเป็นการเสื่อมสภาพของฉนวนในเตา ทำให้เกิดการ Heat loss เกิดขึ้น. เมื่อเกิด Heat loss แล้ว เพื่อเร่งอุณภูมิให้ถึง ตามกำหนดที่ใช้ในกระบวนการผลิต ก็ต้องเพิ่มปริมาณแก๊สเข้าไป เพื่อให้อุณภูมิสูงขึ้น แต่เมื่ออากาศไม่สมดุลกับปริมาณแก๊สที่เพิ่มเข้าไป ปัญหาที่เกิดขึ้นถัดมาคือ การเพิ่มขึ้นของ คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) รู้ตัวอีกที่ อาจกลายเป็นเรื่องการปล่อยค่ามลพิษทางอากาศที่สูงเกินค่ากำหนดไป


สาเหตุเหล่านี้ อาจเป็นสาเหตุที่บางโรงงานอาจไม่ได้สังเกต แต่แก้ปัญหาที่ปลายเหตุบายปลายไปจนเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

งานผลิตเตา (ผลิตเอง และ เตาอื่นๆ)
การบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน
งานบริการเตาอุตสาหกรรม