การเพิ่มเทคโนโลยีเตาอุตสาหกรรม (โซลูชั่น เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานอุตสาหกรรม)

เรามีความสามารถในการเพิ่มเทคโนโลยีหรือคุณสมบัติใหม่ให้กับระบบเก่า แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อให้ช่วยลดการใช้พลังงาน พิจารณาหาวิธีการปรับปรุงคุณสมบัติเพิ่มเติม และปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์สำหรับเตาอุตสาหกรรมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกประเภททั้งในประเทศไทยและตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เรานำเสนอโซลูชั่นที่มีประสิทธิภาพสูงซึ่งให้ผลลัพธ์ในระยะยาวและคุ้มค่าที่สุดสำหรับการลงทุนของคุณ

IOT

อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งของมูลพลังงานทางออนไลน์สำหรับการตรวจสอบพลังงานความร้อนของเตา ข้อมูลพลังงานได้รวบรวมโดยเครื่องวัดพลังงานดิจิตอล และ PLC จะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์กลางผ่าน Ethernet แบบเรียลไทม์ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการและระบุศักยภาพเพื่อพัฒนา

ระบบความสม่ำเสมอของอุณหภูมิ (TUS)

ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิถูกกำหนดให้เป็นค่าเบี่ยงเบนของอุณหภูมิสูงสุดในพื้นที่ทำงานของเตาอุตสาหกรรม ความสม่ำเสมอของอุณหภูมิในค่า +/-K ตั้งค่าอุณหภูมิตามมาตรฐานของเตาในพื้นที่ทำงานของเตาเปล่าในช่วงเวลาพัก ควรสอบเทียบเตาอุตสหกรรมตามความเหมาะสม

References

The Internet of Things (IoT)